ผักปลอดสารพิษ

  มะเขือเทศราชินี -มะเขือเทศราชินีอินทรีย์

  ไก่พันธุ์ไข่ -ไข่ธรรมมะ

  ฟักแก้งมังกร -เมล็ดพันธุ์

  ชมจันทร์ -

  มัลเบอร์รี่ -กิ่งตอนมัลเบอรี่(หม่อน)

  อ่อมแซ่บ -ยอดมันสีม่วง

  ผักกาดขาว ทั้งขาว ทั้งใหญ่

  กระเพรา ขนาด 1/2 กิโล