ข้อมูลผู้ปลูก
 Sittipong somkerd

 0986912177

 tsr_ton@hotmail.com

 65 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์