ข้อมูลผู้ปลูก
 สิทธิชัย เรือระดา

 0979564754

 Sitthichairue25@gmail.com

 30 ม. 1 ต. บ้านไร่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67110