ข้อมูลผู้ปลูก
 ดอกไม้ ชุมสุข

 0922928262

 d.chumsuk@gmail.com

 157/4 ม.5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์