ข้อมูลผู้ปลูก
 ละมัย เขตรภูเขียว

 0879917287

 yimdaw121@gmail.com

 121ม.1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์