ข้อมูลผู้ปลูก
 จุฬารัตน์ กลีบบัวทอง

 0943032766

 Jularat_jeno@outlook.com

 46 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์