ข้อมูลผู้ปลูก
 ผญ.มเนศ จันดา

 0846888618

 m-nasnoy@hotmail.com

 1 ม. 1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์